sig
  type t
  val dst : Fixpoint.G.E.t -> V.t
  val src : Fixpoint.G.E.t -> V.t
end